Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DFB Cases.

DFB Cases aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijk onjuiste informatie.

Externe informatie

Verwijzingen naar sites die niet door DFB Cases worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u persoonlijke gegevens in te vullen. Wij geven deze informatie nooit aan derden door, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt om u te informeren over onze dienstverlening.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de website van http://www.dfb-flightcases.nl en http://www.dfb-cases.nl  toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen naar deze website.